M: 0903.276.386 / 0913.531.579

DANH SÁCH DIỄN GIẢ VÀ BÁO CÁO VIÊN

Danh sách được sắp xếp theo tên của Diẽn giả / Báo cáo viên

SttTên Diẽn giả / Báo cáo viênCác Bài báo cáo
1TS.BS. Phạm Tuấn Anh
2ThS.BS. Trịnh Ngọc Anh
3PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh
4Ths.ĐD Nguyễn Ngọc Ánh
5BSCKII. Hoàng Anh Bắc
6BSCKI. Lê Hoàng Bảo
7PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
8TS.BS. Nguyễn Văn Chiến
9Ban Tổ Chức
10PGS.TS. Jean-philippe David
11GS.TS. Connie Delaney
12GS. Briony  Dow
13Người Tham Dự
14GS.TS. Nguyễn Đức Công
15PGS.TS. Mai Duy Tôn
16GS.TS. Paillaud Puig Elena
17ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải
18GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
19TS.BS. Nguyễn Thị Hải Yến
20GS.BS Ladson Hilton
21TS.BS. Trần Hòa
22ThS.BS. Nguyễn Thị Hoài Thu
23Nhóm nghiên cứu Gs.ts. Hoàng Văn Minh
24TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Vân
25Ths.BSCKII. Hà Quốc Hùng
26Ths.BSCKII. Nguyễn Thị Hương Giang
27ThS.BS. Trần Thị Hương Trà
28GS.TS. Trần Hữu Dàng
29BSNT. Vũ Thị Huyền
30BSNT. Nguyễn Bá Huỳnh
31GS.TS. Stephen J Cavanagh
32Nhóm nghiên cứu Pgs.ts. Lê Thị Hương
33GS.TS. Dame Louise Robinson
34BS. David Lubarsky
35TS.BS. Nguyễn Thị Mai Ngọc
36PGS.TS. William Mantyh
37GS.TS. Mafauzy Mohamed
38GS.TS. Vasi Naganathan
39GS.TS. Vasikaran Naganathan
40TS.BS. Vũ Quỳnh Nga
41PGS.TS. Huỳnh Nghĩa
42TS.BS. Cao Thanh Ngọc
43BSNT. Võ Thị Ngọc Anh
44TS.BS. Nguyễn Ngọc Tâm
45TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể
46Nhóm nghiên cứu Dd. Nguyễn Ngọc Ánh
47GS.TS. James Pacala
48BSCKII. Ngô Thế Phi
49Chủ Tọa Phiên
50TS.BS. Nguyễn Thị Phương Thủy
51GS.TS. John Snowdon
52PGS.TS. Nguyễn Văn Tân
53Nhóm nghiên cứu Ts. Thân Hà Ngọc Thể
54GS.TS. Phạm Thắng
55TS.BS. Nguyễn Hữu Thắng
56PGS.TS. Lê Đình Thanh
57ThS.BS. Nguyễn Xuân Thanh
58ThS.BS. Diệp Thị Thanh Bình
59PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
60PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
61ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Hương
62TS.BS. Đồng Thị Thu Trang
63PGS.TS. Trần Thừa Nguyên
64BSCKII. Nguyễn Thị Thuý Hằng
65TS.BS. Ngô Trọng Toàn
66PGS.TS. Võ Thành Toàn
67PGS.TS. Hà Trần Hưng
68BSNT. Hứa Thanh Trúc
69PGS.TS. Nguyễn Trung Anh
70TS.BS. Đỗ Đình Tùng
71GS.TS. Katren Tyler
72Các Cố Vấn
73TS.BS. Lâm Văn Hoàng
74PGS.TS. Nguyễn Văn Trí
75TS.BS. Trần Viết Lực
76TS.BS. Lê Thị Yến